• Snel antwoord op uw vraag
  • Advies/offerte op maat
  • Persoonlijk contact met de juiste afdeling
Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Veiligheidscoördinator (TMB)

Bij het starten en uitwerken van een bouwproject komt heel wat kijken. Op een bouwplaats zijn er altijd bepaalde risico's aanwezig. Bovendien zijn er vaak verschillende aannemers tegelijk aan de slag. Daarom zijn er een aantal regels voorzien voor de coördinatie van de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De aanstelling van een veiligheidscoördinator is hierbij essentieel.

Taken

Taken

Een groot voordeel bij het aanstellen van een veiligheidscoördinator is dat de risico’s reeds tijdens de ontwerpfase in kaart worden gebracht. Op die manier kan er worden geanticipeerd op de risico’s en gevaren die zich later op de bouwplaats zelf kunnen voordoen.

G4S heeft jarenlange ervaring in de bouw en veiligheidscoördinatie, zowel in de ontwerp- als verwezenlijkingsfase op grote en middelgrote bouwprojecten, infrastructuurwerken, petrochemieprojecten en voor de op- en afbouw van evenementen. Zo biedt G4S een totaalpakket voor veiligheid op de werkvloer.

Taken veiligheidscoördinator

  • Ondersteunen van het bouwteam
  • Organiseren van coördinatiestructuurvergaderingen
  • Inspecteren van tijdelijke mobiele bouwplaatsen
  • Analyseren van ontwerpen en bouwplannen
  • Analyseren van verschillende werksituaties
  • Opstellen van verslagen
  • Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

De dienst veiligheidscoördinatie van G4S heeft voor elke fase van het bouwproces op maat gemaakte oplossingen.

Fase ontwerp

1. VCO

In een eerste fase komen bouwheer, architect, studiebureel en veiligheidscoördinator samen om het ontwerp te bespreken. De plannen worden aandachtig bekeken en de gevaarlijke situaties die zowel tijdens de bouwfase, het onderhoud en eventuele latere afbraak, zich kunnen voordoen worden in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een checklist die is opgebouwd uit allerhande pijnpunten, ongevallen of bijna-ongevallen die we uit het verleden hebben geïnventariseerd. Een verslag VCO “Veiligheidscoördinatie Ontwerp” wordt opgemaakt.

2. Veiligheidsadvies bij het Aanbestedingsproces

De veiligheidscoördinator zal op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijk evaluatieverslag opstellen inzake de door de inschrijvers te treffen veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen tijdens de betreffende opdracht(en) van werken. De offertes worden op de te treffen veiligheidsvoorzieningen door de aannemer(s) ontleed. Ons advies inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij de offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aan de opdrachtgever overgemaakt. De opdrachtgever wordt in kennis gesteld van eventuele niet-overeenstemmingen in het veiligheidsplan.

3. Opstellen en aanpassen van de coördinatie-instrumenten

Het opstellen van het coördinatiedagboek inclusief het veiligheids- en gezondheidsplan met vermelding van de kritieke fasen waarop de coördinator verwezenlijking tenminste op de bouwplaats aanwezig moet zijn . Het Post-Interventie-Dossier wordt geopend.

Fase Verwezelijking

1. Startvergadering

Voor aanvang der werken van de betrokken aannemers, wordt er een kick off meeting georganiseerd, waar de geplande activiteiten en te nemen preventies kort besproken worden. Het “Plan van Aanpak” en de “Taak Risico Analyse” die de aannemer heeft opgesteld wordt hier nog eens kort afgetoetst zodat alle partijen zich akkoord kunnen verklaren met de manier van aanpak. Het bouwplaats reglement en de specifieke risico-s worden tijdens deze startvergadering overlopen met alle betrokken partijen en ter ondertekening voorgelegd.

2. Inspectiebezoeken

Uitvoeren van onaangekondige inspectiebezoeken op de bouwplaats met het oog op de toepassing van de wetgeving en reglementen inzake de veiligheid en de gezondheids-preventie, housekeeping, de opvolging van keuringen machines, stellingskaarten, … . Het het bezoek wordt er een inspectieverslag opgemaakt waarin de de tekortkomingen van betrokken aannemers wordt vermeld.

3. Het organiseren van de coördinatiestructuur

Het organiseren van de coördinatiestructuur (KB, art 22 §5) om de interactie en de wederzijdse informatie van de werkgevers met betrekking tot de bescherming van de werknemers en het preventief optreden tegen ongevallen en risico-s op te sporen en tot een minimum te herleiden.

4. Het evalueren van veiligheids- en gezondheidsplannen

5. Nazicht en controle van de risico-analyses

Referenties

Doorheen de jaren hebben we heel wat projecten mee tot een goed einde gebracht, van industriële bouw of stadsontwikkeling tot waterinfrastructuurwerken

Klik hier voor enkele voorbeelden van onze gerealiseerde projecten

Snel antwoord op uw vraag

Direct advies, hulp of antwoord op uw vragen nodig? Bel ons! tel:+32(0)35681589

Advies/Offerte op maat

Altijd een passende oplossing met onze
offerte op maat.

Persoonlijk contact

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor al uw
vragen via tel:+32(0)35681589

Meer preventie