• Snel antwoord op uw vragen
  • Advies/offerte op maat
  • Persoonlijk contact met de juiste afdeling
Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

G4S lanceert een vernieuwd toezichtsysteem op besloten ruimten. Het systeem is voortaan uitgerust met ATEX-certificatie. Daarmee kan het ook in operationele raffinaderijen en fabrieken – dus het hele jaar door – worden ingezet. Het volledig ATEX-gecertificeerde systeem verhoogt niet alleen de veiligheid, maar maakt het ook mogelijk kostenefficiënter te werken.

Nu wordt de veiligheid nog steeds vooral met de inzet van mankracht gewaarborgd. Bij elke besloten ruimte vindt er veiligheidstoezicht door een vergunninghouder/veiligheidswacht plaats en is er, naast beperkte gasdetectie, beperkt toezicht door deze veiligheidswacht van buitenaf op de werkzaamheden in de besloten ruimten. Dat toezicht gebeurt vooral op gehoor.

Techniek

G4S biedt hiervoor een betere oplossing, waarbij techniek een voorname rol speelt. Andy Janssen, sales director G4S Safety Solutions Nederland en België: ‘Het werken in besloten ruimten – bijvoorbeeld in de petrochemische en in de zware industrie – valt onder risicovol werk waarop absoluut goed toezicht moet zijn. G4S biedt een oplossing in de dienstverlening die vooruitstrevend te noemen is.’ Het gaat om een combinatie van drie zaken: toegangscontrole (aanwezigheidsregistratie), continue gasdetectie en een toezichtsysteem met veiligheidscamera’s, niet alleen buiten maar ook in de besloten ruimte zelf. ‘Dat heeft grote voordelen. Degene die buiten het mangat staat, heeft weinig zicht op wat er binnen gebeurt. Dat er nu buiten en ook binnen de besloten ruimte een camera opgehangen kan worden en er continue gasdetectie plaatsvindt, vergroot absoluut de veiligheid. Wij kunnen zo daadwerkelijk binnen in de besloten ruimte kijken en waken over het welzijn van de mensen.’

Afwisselende samenwerking

Eén persoon in een controlekamer kan meerdere besloten ruimten met elk twee camera’s continu in de gaten houden. Daarnaast lopen één à twee toezichthouders op de werkvloer tussen de besloten ruimten door. Op aangeven van de monitoring operator kan er zo snel een interventie plaatsvinden. Die toezichthouders wisselen elkaar af. De monitoring operator mag maximaal twee uur achtereen de camera’s in de gaten houden. Binnen die twee uur wordt zijn aandacht regelmatig getest. Ook het veiligheidstoezicht zelf wordt intensief gemonitord. Een voordeel van deze afwisselende samenwerking is dat de monitoring operator zo ook precies weet wat de situatie op de werkvloer is en ook beter weet waar hij op de camerabeelden op moet letten.

Hoewel het in de eerste plaats om veiligheid gaat, valt met dit systeem tegelijkertijd ook grote kosteneffiency te behalen. De twaalf toezichthouders bij twaalf besloten ruimten die normaal gesproken nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, worden in dit systeem vervangen door maximaal twee à drie hooggekwalificeerde toezichthouders.

Het totale aantal camera’s in dit toezichtsysteem is in principe oneindig: het systeem is namelijk onbeperkt uitbreidbaar – zolang ook het aantal veiligheidstoezichthouders in de controlekamer en op de werkvloer wordt uitgebreid.

Kwaliteitskeurmerk

Helemaal nieuw is dit camerasysteem niet. Er wordt ook nu al gewerkt met dit toezichtsysteem. Wat nieuw is, is de ATEX-certificering. Dat is een kwaliteitskeurmerk van de Europese Commissie voor explosieveilige materialen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen zone 0, 1 en 2: bij een volledige ATEX-certificering (zone 2) is het materieel ook bij normaal bedrijf geen onstekingsbron.

De volledige ATEX-certificering maakt dat het systeem ook kan worden ingezet tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden. Janssen: ‘Meestal gebeuren schoonmaakwerkzaamheden tijdens shutdowns of turnarounds, waarbij de raffinaderijen of fabrieken gedurende een aantal weken helemaal worden stilgelegd. Wij hebben echter gekozen voor een volledig ATEX-gecertificeerd systeem dat kan draaien terwijl een fabriek nog volledig in productie is.’ Dat betekent in feite dat dit systeem niet langer alleen in piekperiodes, maar nu ook inzetbaar is tijdens reguliere werkzaamheden die het hele jaar door plaatsvinden. ‘Daarmee is voor een bedrijf grote winst te behalen. Daarin zit eigenlijk de grote kracht’, aldus Janssen. ‘Ook omdat cameratoezicht 24 uur per dag kan plaatsvinden. Zou je alleen met mankracht werken, dan betekent dat dat je drie werkploegen zou moeten inzetten wanneer je de klok rond werkt.’

Toepassing

De kwaliteit van de camera zelf is ook verbeterd. Het hogeresolutiebeeld is haarscherp, ook in het donker door de ingebouwde infraroodsensor. Er vindt volledige registratie plaats van gebeurtenissen en data waardoor de beelden ook teruggekeken kunnen worden. Van gevaarlijke situaties worden direct screenshots gemaakt. Dankzij de real-time data-overdracht via een draadloze beveiligde verbinding kan er meteen gereageerd worden in geval van een incident. Indien nodig kan de operator ook in één beweging nabije werknemers alarmeren en in veiligheid brengen, handig indien er schadelijke gassen aanwezig zijn. De smart camerasystemen binnen in de besloten ruimte zijn verder snel te verwijderen. Het kan tijdens chemische reiniging bijvoorbeeld eenvoudig en in een mum van tijd tijdelijk worden weggenomen om beschadiging aan het materiaal te voorkomen.

Aanvraag voor pilot

Met het volledig gecertificeerde camerasysteem zijn ongelukken in raffinaderijen en fabrieken te voorkomen. De veiligheid wordt ook meer gewaarborgd doordat er minder mensen op gevaarlijke plekken hoeven te werken. Janssen: ‘Het is een feit dat techniek je minder snel in de steek laat dan mensen – de kans op menselijk falen is minder groot.’

Het camerasysteem is in principe in alle besloten ruimten inzetbaar, maar G4S verwacht dat het vernieuwde toezichtsysteem vooral breed zal worden ingezet in de petrochemische industrie. Bedrijven kunnen bij G4S een aanvraag indienen voor een pilot van enkele dagen. Daarvoor zal in het eerste kwartaal van 2020 een speciaal demovoertuig met het camerasysteem worden uitgerust. Janssen: ‘Daarmee kunnen we makkelijker een demonstratie geven zonder direct in het werkproces van de klant in te hoeven breken.’

Tekst: Patricia Kersbergen (Industrielinqs)

Contact

Werk je met besloten ruimten en heb je interesse om dit proces veiliger en vlotter te laten verlopen met MOCS? Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende voorstelling van het systeem:

[ninja_form id=5]