• Snel antwoord op uw vragen
  • Advies/offerte op maat
  • Persoonlijk contact met de juiste afdeling
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Naar overzicht

Veilig werken met verontreinigde bodem

Projectomschrijving

‘Met je voeten in de klei- is voor de mensen van Fugro dagelijks werk. Daar werken honderden mensen aan het in kaart brengen van de bodem en andere geotechnische diensten. Gegevens die gebruikt worden door overheden, projectontwikkelaars, oliemaatschappijen, en tal van andere opdrachtgevers om hun projecten nauwkeurig voor te bereiden. Maar grond kan ook risico-s met zich meebrengen, zeker op (voormalig) industriële terreinen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. En daarvoor rekent Fugro graag op de mensen van G4S voor hands-on advies en gespecialiseerd toezicht.

Om verontreinigde bodem te kunnen saneren of sonderen is het belangrijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren, zodat mogelijke risico-s en gevaarlijke stoffen benoemd kunnen worden. Op die manier kunnen de gepaste maatregelen genomen worden om de omgeving en de gezondheid van alle medewerkers veilig te stellen. Op basis van dat bodemonderzoek stellen onze deskundigen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op. Hierin staan de te verwachten risico-s beschreven en de voorgeschreven maatregelen die genomen dienen te worden om veilig te kunnen blijven werken. Uiteraard houdt men hierbij rekening met de CROW-publicaties 132 en 400 rond het veilig werken met verontreinigde bodem. Verder wordt er in het plan aangegeven wat de context is van de locatie en worden de contactpersonen van het project benoemd (inclusief functie en rol).

Voordat het V&G-plan in de praktijk wordt gebracht, geeft de MVK of HVK van G4S een toolbox aan de werknemers. Die geeft in deze meeting een korte samenvatting van het plan en licht de belangrijkste punten even toe. Eens de werken effectief van start gaan, zetten we onze DLP-er in (Deskundig Leidinggevende Projecten). Hij begeleidt medewerkers met het toepassen van de veiligheidsmaatregelen op de werklocatie en houdt regelmatig inspecties.

Naast safety expertise kan je bij G4S ook terecht voor de verschillende materialen die zijn voorgeschreven om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren (beheersmaatregelen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan meetapparatuur (bodemvochtmeter, gasmeters [PID, EX/OX] en handpomp met meetbuisjes) en adembescherming (filtermaskers of onafhankelijke adembescherming). Vanwege de tijdelijke aard van deze werken, kiezen klanten vaak voor onze verhuurafdeling, zodat ze snel én voordelig gesteld zijn.

Ook bij Fugro is het standaardprocedure om bij het aantreffen van een bepaalde concentratie aan vluchtige stoffen gasmetingen uit te voeren.

Als er niet of slecht gemeten wordt, gaan wij niet aan de slag. En aangezien onze mensen wel verstand hebben van bodemonderzoek, maar minder chemische kennis hebben, maken wij graag gebruik van de DLP’ers van G4S. Zij kennen alle risico-s en weten wat ze moeten doen om die weg te nemen. Op basis van de veiligheidsklasse worden dan beheersmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld vier keer per dag meten of continu meten. Als een project vanwege verdenking van bodemverontreiniging ‘op slot’ gaat, kan G4S altijd binnen een dag iemand leveren om het nodige onderzoek te doen, zodat Fugro weer door kan werken. De DLP’ers van G4S weten wat er moet gebeuren om de voortgang erin te houden: een waardevolle samenwerking. (Nick Spijkers, HSE Manager)

Voor het veilig werken met verontreinigde grond hoeft u dus maar één stop te maken: G4S begeleidt u graag vanaf de start tot de afwerking met toegepast advies en toezicht, compleet met het leveren van de nodige veiligheidsplannen en –producten. Staan er binnenkort zulke werken gepland, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Meer over: